Baner z informacją o spotkaniu autorskim

W ramach projektu „Biblioteka łączy” zapraszamy na spotkanie promujące najnowszą książkę Ryszarda Koziołka.

Książka, w porównaniu do  fotografii, filmu czy malarstwa wydaje się najbardziej ubogą ze sztuk. A literatura? W nowym tomie esejów Ryszard Koziołek odkrywa przed czytelnikami transformującą moc literatury, która pozwala nam budować i wzbogacać nie tylko nasz własny świat, ale też kształtować mądre, dojrzałe społeczeństwo. Opowiada nam o tym, na czym polega kunszt powieściowy Tokarczuk i Pilcha, dlaczego Harry Potter pozwala nam wrócić do dzieciństwa i napełnić świat zasadami moralnymi, a wreszcie jak za pomocą literatury rozmawiać o tym, co politycznie niepoprawne.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Strzemińska.

Podczas spotkania zapewniamy: tłumaczenie na polski język migowy, pętlę indukcyjną oraz dostępność architektoniczną.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wstęp wolny.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
19 kwietnia 2023 r., godz. 18.00

 

 

Plakat z informacją o spotkaniu autorskim