Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris ma charakter cykliczny i począwszy od roku 1995 odbywa się co dwa lata. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, patronat sprawuje Prezydent Miasta Gliwice. Obecnie jest to prestiżowy Konkurs o dużym międzynarodowym znaczeniu. Kolejne edycje gromadzą wśród uczestników wybitnych i uznanych twórców krajowych oraz zagranicznych.

Swoich sił próbują również młodzi graficy, dla których Konkurs jest dużą szansą na zaprezentowanie umiejętności w tej dziedzinie sztuki. Prace nadsyłane na Konkurs są wykonywane następującymi technikami graficznymi: staloryt, miedzioryt, akwaforta, sucha igła, akwatinta, miękki werniks, mezzotinta, plastykoryt, drzeworyt wzdłużny, drzeworyt poprzeczny, linoryt, cynkografia, plastykoryt z tłoczeniem, litografia, cynkotypia kreskowa, offset, fotografia, światłodruk, serigrafia, mimeografia, typografia, technika mieszana, technika własna, CAD Computer-Aided Design, relief, wycinanka.

Profesjonalne jury, złożone z artystów, historyków sztuki oraz kolekcjonerów przyznaje nagrody regulaminowe za zajęcie I, II i III miejsca. Laureaci Konkursu, oprócz nagród finansowych, otrzymują statuetkę autorstwa artysty rzeźbiarza profesora Krzysztofa Nitscha.

Prace nagrodzone i wyróżnione w latach 2001-2022 można obejrzeć w galerii ekslibrisu:

Zgłoszone do Konkursu prace stanowią własność Biblioteki. Obecnie zbiór ten liczy 22 280 ekslibrisów (w tym 219 cyfrowych prac. Przechowywane i udostępniane są w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy pl. Inwalidów Wojennych 4. Katalog zbiorów ma postać elektroniczną. Zgromadzone ekslibrisy prezentowane są na licznych wystawach autorskich, tematycznych, zarówno we własnych lokalach, jak i innych bibliotekach oraz instytucjach.