UWAGA / ATTENTION

Szanowni Państwo,

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłaszają
XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. Gliwice-Cieszyn 2022.

Ladies and gentlemen,

The Municipal Public Library in Gliwice and the University of Silesia in Katowice announce
XIII International Competition for a Ex Libris, Gliwice-Cieszyn 2022