UWAGA / ATTENTION

Szanowni Państwo,
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach informuje, że kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris odbędzie w 2022 r.

Ladies and gentlemen,
The Municipal Public Library in Gliwice informs that the next edition of the International Competition for Ex Libris will take place in 2022