Nazwa i logotyp XIII Konkursu na Ekslibris

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
ogłaszają
XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris, Gliwice-Cieszyn 2022

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu,
zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych,
jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

 

  • Konkurs jest skierowany do osób dorosłych
  • Na konkurs można nadsyłać tylko i wyłącznie ekslibrisy
  • Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac.
  • Akceptowane są wszystkie techniki graficzne.
  • Udział jest bezpłatny.
  • Termin nadsyłania prac — 9 września 2022 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Kościuszki 17
44-100 Gliwice

  • UWAGA! W związku z agresją na Ukrainę Organizatorzy podjęli decyzję o niedopuszczaniu do konkursu prac autorów reprezentujących Federację Rosyjską.

Szczegółowe zasady

 

Kontakt z Organizatorami:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510
exlibris@biblioteka.gliwice.pl

Do pobrania: