Baner z informacją o Śląskim Tygodniu

Śląski Tydzień jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach od 2016 r. i już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Jego założeniem jest otwarcie przestrzeni do prezentacji szeroko pojętej historii, kultury, sztuki i muzyki Śląska poprzez różnorodne formy aktywności: spotkania autorskie, warsztaty, wystawy. Szczególny nacisk położony jest na promocję literatury, a przez to i gwary.

Projekt realizowany jest ze środków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
6 – 28 listopada 2023 r.

DO SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU 7. ŚLĄSKIEGO TYGODNIA

 

Plakat z programem Śląskiego Tygodnia