W placówkach MBP w Gliwicach można bezpłatnie skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Warunki korzystania określa Regulamin korzystania z komputerów i internetu w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Od 16 czerwca 2021 r. dostępne są stanowiska komputerowe w reżimie sanitarnym:

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach
w czasie epidemii COVID-19

 1. Ze stanowisk komputerowych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (dalej Biblioteka) mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz niemieszkające z osobą przebywającą na kwarantannie.
 2. Każda osoba przy wejściu do Biblioteki ma obowiązek:
  • zasłonięcia nosa i ust,
  • dezynfekowania rąk,
  • zachowania dystansu 2 metrów względem innych osób.
 1. Stanowiska komputerowe będą udostępnione we wszystkich filiach bibliotecznych.
 2. Liczba stanowisk jest ograniczona w celu zachowania dystansu społecznego:
  • w Bibliotece Centralnej, Biblioforum oraz Filiach nr 16, 17 – 3 stanowiska,
  • w Filiach nr 5, 7, 9, 20, 21, 30 – 2 stanowiska,
  • w pozostałych filiach – 1 stanowisko.
 1. Przy stanowisku komputerowym może przebywać  maksymalnie 1 osoba.
 2. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 h.
 3. Pracę przy komputerze należy zakończyć 30 minut przed zamknięciem biblioteki.
 4. Po zakończonej sesji każdorazowo dokonywana jest dezynfekcja biurek, myszy i klawiatury.
 5. Można dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego drogą elektroniczną lub telefoniczną bezpośrednio w danej filii.

Osoby niestosujące się do powyższych zasad
nie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych.