Fragment wystawy, gabloty, zdjęcia, rysunki, makiety ronda

Wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów ZSP nr 12 dotyczących postaci dr Stanisława Byliny. Konkurs plastyczny został zorganizowany przez ZSP nr 12 w Gliwicach w ramach projektu  edukacyjnego „Szkoła Patriotów” autorstwa Śląskiego Kuratora Oświaty.

W ramach projektu zrealizowane zostały między innymi lekcje dla uczniów, w czasie których zostali zapoznani z wiedzą na temat wybranego bohatera związanego z Gliwicami. Stanisław Bylina był m.in. współtwórcą Państwowego Instytutu Przeciwrakowego, jego pierwszym dyrektorem,  lekarzem, który w czasie II Wojny Światowej leczył rannych żołnierzy w konspiracji. Od 2016 roku w Gliwicach istnieje ulica nazwana jego nazwiskiem oraz rondo (niedaleko ul. Toszeckiej).

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a
Wystawa trwała od 12 do 31 października 2023 r.