Baner z informacją o wystawie

XIII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice – Cieszyn 2022 organizowany był przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Konkurs ma charakter cykliczny i począwszy od roku 1995 odbywa się co dwa lata  Jego celem jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu, zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

W tegorocznej edycji zgłoszono 870 prac 233 artystów z 35 krajów. Na wystawie pokonkursowej w terminie od 18 listopada 2022 do 5 stycznia 2023 r. zaprezentowano prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy. Łącznie wyeksponowano obejrzeć 248 ekslibrisów wykonanych przez 140 autorów z 32 krajów.

DO POBRANIA:

Zob.:Komunikat z posiedzenia jury XIII Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris. Gliwice-Cieszyn 2022.